ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (076) 44421773-4 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش-جنب هتل ققنوس * (هتل ققنوس : 07644422401 - هتل سان سيتي : 07635248055 - هتل پرشين گلف : 07635274310) مراجعه نمایید.