ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (076) 44421773-4 تماس حاصل نموده یا به آدرس کيش - ميدان امير کبير - مجتمع هتل ها - جنب هتل ققنوس مراجعه نمایید.